inspirasi · Islam · muslim(ah) · reminder

Memahami Ilmu, Mendulang Kebenaran

Hati manusia itu lemah.. Syaithan dan bala tentaranya menggerakankan semua tenaganya untuk menggoda manusia. Tinggal manusialah yang memilih, mau jalan yang benar atau sebaliknya ikut ke dalam kesesatan. Untuk dapat memilih yang haq, Allah taufiq-kan kepada orang-orang terpilih, yang Allah beningkan hati mereka untuk memilih yang benar.   Allah berfirman dalam Surah Al An’am ayat… Continue reading Memahami Ilmu, Mendulang Kebenaran